Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΕΤΥΛΙΩΜΕΝΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ.

  Ε. Φραγκοπούλου, Γ. Νομικός, Χ. Καραντώνης, Κ, Αποστολάκη, Ε. Πλιάκης, Μ. Σαμιωτάκη, Γ. Παναγιώτου, Σ. Αντωνοπούλου.

  Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Ελλάδα.

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

  Τα τελευταία χρόνια μεγάλη προσπάθεια έχει καταβληθεί στην απομόνωση και στην ταυτοποίηση των βιολογικά δραστικών συστατικών που συμπεριλαμβάνονται στη μεσογειακή διατροφή. Η ύπαρξη φυσικών ακετυλιωμένων φαινολικών ενώσεων, καθώς επίσης και οι μελέτες με συνθετικές, παρέχουν τις αποδείξεις ότι οι ακετυλιωμένες ενώσεις θα μπορούσαν να συσχετιστούν με τη βιολογική τους δραστηριότητα. Ο παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF) εμπλέκεται στην διαδικασία της αθηροσκλήρυνσης, ενώ οι ανασταλτικοί παράγοντές του φαίνονται να διαδραματίζουν έναν προστατευτικό ρόλο έναντι στην καρδιαγγειακή νόσο. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να εξεταστεί η βιολογική δραστικότητα της ρεσβερατρόλης και της τυροσόλης, καθώς και των ακετυλιωμένων παραγώγων τους ως ανασταλτικούς παράγοντες της συσσώρευσης αιμοπεταλιών σε απομονωμένα αιμοπετάλια κουνελιών.

  Η ακετυλίωση της ρεσβερατρόλης και της τυροσόλης εκτελέσθηκε και ο διαχωρισμός επιτεύχθηκε με την βοήθεια της HPLC. Τα ακετυλιωμένα παράγωγα προσδιορίστηκαν με φασματομετρία μαζών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η τυροσόλη και τα μονο-ακετυλιωμένα παράγωγα της ενεργούν ως ανασταλτικοί παράγοντες του PAF, ενώ τα δι-ακετυλιωμένα παράγωγα προκαλούν τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Η ρεσβερατρόλη, τα μονο και τα τρι- ακετυλιωμένα παράγωγα της ασκούν παρόμοια ανασταλτική δράση, ενώ τα δι-ακετυλιωμένα παράγωγα είναι πιο ισχυροί ανασταλτικοί παράγοντες.

  Συμπερασματικά, τα ακετυλιωμένα φαινολικά παράγωγα ασκούν την ίδια ή ακόμα και μεγαλύτερη αντιθρομβωτική δραση, σε σύγκριση με την βιολογική δράση της αρχικής ένωσης.