ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

  Δ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, Β. ΜΠΟΥΝΤΖΙΟΥΚΑ, Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Τμήμα Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Ελλάδα

  Εισαγωγή
  Η κατανάλωση αιθανόλης έχει αμφιλεγόμενη σχέση με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Έρευνες παρατήρησης έχουν αναδείξει μια παραβολική σχέση μόνο με την κατανάλωση κρασιού, ενώ άλλες έδειξαν ότι η πηγή πρόσληψης αιθανόλης δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που έχουν προταθεί αφορούν την ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, την αύξηση της HDL-χοληστερόλης καθώς και την βελτίωση κάποιων δεικτών της ενδοθηλιακής λειτουργίας. Παρόλα αυτά ο ρόλος της κατανάλωσης αιθανόλης, οι πηγές προέλευσης και οι μηχανισμοί καρδιοπροστατευτικής δράσης δεν έχουν πλήρως διευκρινισθεί, και ερωτήματα όπως «συνεισφέρει η κατανάλωση αλκοόλ στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε πληθυσμιακό επίπεδο; Και από ποιες πηγές προέλευσης επέρχεται η μεγαλύτερη καρδιοπροστατευτική προστασία;» παραμένουν «ανοικτά στη σύγχρονη διαιτολογία» (Kloner RA et al. To drink or not to drink? That is the question. Circulation. 2007).

  Σκοπός
  Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η διερεύνηση της σχέσης της κατανάλωσης αιθανόλης, και ειδικότερα των πηγών προέλευσης (δηλ. κρασί, μπύρα ή άλλα οινοπνευματώδη ποτά), με κλινικούς (σωματικό βάρος, αρτηριακή πίεση, ΗΚΓ μεταβολές) και βιοχημικούς δείκτες (λιπίδια, κρεατινίνη, ουρία, ουρικό οξύ, φλεγμονή και θρόμβωση) συσχετιζόμενους με την καρδιαγγειακή νόσο.