Κριτήρια Υποψηφίων

  Προδιαγραφές υποψηφίου μέλους της Επιστημονικής Ομάδας ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

  Ο Όμιλος ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ Α.Ε. προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στους συνεργάτες του, θέτει όμως αυστηρές και υψηλής στάθμης προδιαγραφές, για την είσοδο ατόμων στην Επιστημονική Ομάδα ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στην Επιστημονική Ομάδα ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ είναι το πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο, ώστε να διασφαλίζεται το κύρος της Ομάδας και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές:

  • Ευρύτερη Επιστημονική γνώση
  • Επιχειρηματική ικανότητα
  • Επικοινωνιακή ικανότητα
  • Άνεση στις δημόσιες σχέσεις
  • Ανήσυχο πνεύμα
  • Καλή Εμφάνιση
  • Κατάλληλη προσωπικότητα (ήθος, συνεργασιμότητα, ανεπίληπτο παρελθόν, γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, κλπ)
  • Αποτελεσματικότητα στην επιστημονική  προσέγγιση – υποστήριξη
  • Ιδανική ηλικία μεταξύ 22 – 40 ετών
  • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
  • Υγιείς φιλοδοξίες και διάθεση για καταξίωση
  • Πάνω από όλα, όρεξη για επιστημονική εργασία και διάθεση για ανάδειξη και ανάπτυξη παράλληλα με την εξέλιξη της Επιστημονικής Ομάδας ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι καμία εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορεί να επιτύχει, εάν προηγουμένως δε συνυπάρξουν όλα τα στοιχεία εκείνα που θα προσδιορίσουν το στίγμα της. Έτσι, ο διαιτολόγος – διατροφολόγος μέλος της Επιστημονική Ομάδα ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, κερδίζει την εμπιστοσύνη των πελατών του με την εμφάνισή του, την επικοινωνιακή του ικανότητα, την πειθώ του, την εμπειρία του, τις γνώσεις του αλλά και με τη θέση που κατέχει στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα. Η επιμόρφωση, η διαρκής εκπαίδευση, η συμμετοχή σε έρευνες, μελέτες, οι εισηγήσεις σε συνέδρια, οι επιστημονικές εργασίες και η παρουσία στο ευρύτερο διατροφικό γίγνεσθαι, εμπλουτίζουν το βιογραφικό του σημείωμα και τον καθιστούν στιβαρό στον επιστημονικό και επιχειρηματικό χώρο.

  Οι Διαιτολογικές Μονάδες ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα προσεγμένο περιβάλλον, με έντονη την παρουσία της φιλοσοφίας της σωστής διατροφής. Ο σημερινός  άνθρωπος βομβαρδίζεται από δύο αντιφατικά πράγματα: από τη μία πλευρά είναι το αδύνατο σώμα και η ευεξία, και από την άλλη η αφθονία, συχνά, ακατάλληλης τροφής. Στο κομβικό σημείο αυτό,  παρεμβαίνει σήμερα ο Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, μέλος της Επιστημονικής Ομάδας ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ο οποίος με τις γνώσεις και την εμπειρία του προσπαθεί να προάγει την ατομική και τη δημόσια υγεία. Η επιτυχής έκβαση της προσπάθειας αυτής αποδίδει πρόσθετα οφέλη στην κοινότητα και φυσικά στον ίδιο. Οι οικονομικές απολαβές επέρχονται ως επιστέγασμα της επιτυχίας και αποτελούν το στόχο κάθε επιτυχημένου ελεύθερου επαγγελματία. Ωστόσο, στην περίπτωση του επιστήμονα Διαιτολόγου – Διατροφολόγου μέλους της Επιστημονική Ομάδα ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, το κέρδος δεν αποτελεί την πρωταρχική επιδίωξη… Τα οικονομικά οφέλη δεν είναι ο αυτοσκοπός, αλλά το αποτέλεσμα μίας μακρόχρονης, συνεπούς και καταξιωμένης επιστημονικής παρουσίας.

  Η επιλογή του ονόματος ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση για διαιτολόγους – διατροφολόγους, που είναι νέοι απόφοιτοι, καθώς και για εκείνους που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις, τους επιστημονικούς και τους επιχειρηματικούς ορίζοντές τους. Σε εκείνους που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την υπάρχουσα γνώση, που αφορά την αξιόπιστη επιστημονική προσέγγιση στο χώρο της κλινικής διατροφής, της απίσχνανσης (μείωσης σωματικού βάρους) και των υπόλοιπων τομέων, όπου δραστηριοποιείται η εταιρία ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ Α.Ε.

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  • Κεντρικοί οδικοί άξονες και συγκοινωνιακοί κόμβοι (με έμφαση στα σημεία τομής τους).
  • Ευρύτερη εμπορικότητα της περιοχής.
  • Ευκολία πρόσβασης και στάθμευσης αυτοκίνητων.

  ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΟΥ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  Το σύστημα δικαιόχρησης ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ διαθέτει ολοκληρωμένο φάκελο με τις προδιαγραφές για την εγκατάσταση των διαιτολογικών μονάδων που περιλαμβάνει:

  • Minimum τετραγωνικών μέτρων Διαιτολογικής Μονάδας
  • Κριτήρια επιλογή θέσης
  • Αρχιτεκτονικό σχέδιο πρότυπης Διαιτολογικής Μονάδας
  • Προϋπολογισμός κόστους διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
  • Προμήθεια εξοπλισμού μέσω της εταιρείας ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ Α.Ε. με μειωμένο κόστος και με προτεινόμενους εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης (πχ. Leasing)
  • Προδιαγραφές και κόστος εγκατάστασης διαφημιστικών επιγραφών, λογότυπων κλπ.

  kritiria