Οφέλη

  Τα προφανή οφέλη της συμμετοχήςτόσο στο «Κέντρο Διαιτολογικής Υποστήριξης & Μεταβολικού Ελέγχου ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», όσο και στο Δίκτυου Διαιτολογικών Μονάδων ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ είναι πολλαπλά;

  • Αποτελεσματικό Internal& External Marketing
  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
  • Αποφυγή επαγγελματικών κινδύνων.
  • Συρρίκνωση κόστους επένδυσης μέσω του δωρεάν υλικού που παραχωρείται από τη μητρική εταιρεία.
  • Αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών
  • Αναγνωρισμένο κύρος. Το όνομα ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ αποτελεί ένα ευρέως αναγνωρίσιμο brandname και εγγύηση ποιότητας υπηρεσιών διατροφής.
  • Διεύρυνση πελατείας μέσα από την πολυδιάστατη προβολή που επιτυγχάνεται από όλα τα μέσα και τις συνεργασίες που διαθέτει ο Όμιλος ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ Α.Ε.
  • Πολλαπλές δραστηριότητες που αυξάνουν τον κύκλο εργασιών της Διαιτολογικής Μονάδας
  • Πρόσβαση σε νέα επιστημονικά δεδομένα και στη μεθοδολογία τηςεργασίας.
  • Ταχεία εξέλιξη
  • Δημιουργική συμμετοχή στην πλέον καταξιωμένη Επιστημονική Ομάδα με γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και εργασίασε ένα απόλυτα ομαδικό επιστημονικό περιβάλλον.

  Ο Όμιλος ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ Α.Ε. σήμερα αποτελεί την πρώτη Διαιτολογική εταιρεία σε κύκλο εργασιών και με το μεγαλύτερο φάσμα δραστηριοτήτων. Αυξάνει ολοένα και περισσότερο το μέγεθός της και δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

  • Διαιτολογική Υποστήριξη
  • Εταιρική Υποστήριξη: Συμβουλευτική υποστήριξη σε εταιρίες που έχουν ως αντικείμενο τη διατροφήρευνα – Δημοσιεύσεις
  • Έκδοση περιοδικού «Λόγω… διατροφής»
  • Υποστήριξη Ιστοσελίδων: προβολής τη Μητρικής Εταιρίας (www.apisxnansis.gr) και το e-περιοδικό logodiatrofis.gr
  • Δημόσιες Σχέσεις – Τηλεόραση
  • Διακίνηση Προϊόντων – Εκδόσεις συγγραμμάτων
  • Δικαιόχρηση

  “Value for Money”

  Οι πολλαπλές παροχές του Ομίλος ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ Α.Ε. αναβαθμίζουν την ποιότητα των Διαιτολογικών υπηρεσιών και συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της αναγνωρισιμότητας. Η δημιουργική συμμετοχή κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική καιαποδίδει πολλαπλά οφέλη στους επιστήμονες που στοχεύουνπρος την κατεύθυνση αυτή!

  tautotita_f2 dikeoxrisi