Παχυσαρκίας Ενηλίκων, Εφήβων, Παίδων

    Η μείωση σωματικού βάρους απαιτεί άρτια επιστημονική παρέμβαση σε συνδυασμό με την προσωπική θέληση του ατόμου. Μοναδική συνύπαρξη επιστημονικής γνώσης, άρτια καταρτισμένης ομάδας και διαγνωστικών μέσων σε μια μοναδική συνεργασία με στόχο την απώλεια βάρους με απόλυτα επιστημονικό τρόπο και χωρίς παρενέργειες.

    paxusarkia

     

    Ταυτόχρονα, η διατήρηση του ιδεώδους βάρους μετά από απίσχνανση, αποτελεί πολύ σημαντικό στόχο. Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Διαιτολογικής Υποστήριξης & Μεταβολικού Ελέγχου “ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ” παρεμβαίνει με συνεχή διατολογική υποστήριξη, σύστημα follow up, έντυπο υλικό & ομαδικές συναντήσεις που στοχεύουν αφ΄ ενός στη αξιολόγηση της πορείας διατήρησης και την ανταλλαγή βιωματικών εμπειριών μεταξύ των συμμετασχόντων.

    Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει να μειώσει σε σημαντικό βαθμό τις πιθανότητες που ελλοχεύουν για την επαναπρόσληψη του απωλεσθέντος βάρους.