ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΜΕΛΕΤΗ CHILDREN.

  Ε. ΓΡΑΜΜΤΙΚΑΚΗ1, Χ. ΤΖΑΒΑΡΑ1, Ζ. ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ1, Ο. ΚΩΝΣΤΑ1, Α. ΣΟΥΡΙΔΑΚΗ2, Κ. ΚΟΝΔΑΚΗ, Γ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ2, Ι. ΜΑΝΙΟΣ1.

  1. Τμήμα Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Ελλάδα

  2. τμήμα Διαιτολογίας Διατροφής, ΤΕΙ Κρήτης, Ελλάδα

  Εισαγωγή

  Η συχνότητα εμφάνισης Μεταβολικού Συνδρόμου (ΜΣ) σε παιδιά αυξάνεται και σχετίζεται σημαντικά με την εμφάνιση διαβήτη και καρδιαγγειακών νοσημάτων.

  Μεθοδολογία

  Συμμετείχαν 373 μαθητές δημοτικού σχολείου, 168 αγόρια και 204 κορίτσια (ηλικίας 9-12 ετών). Τα χαρακτηριστικά του ΜΣ ορίστηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια NCEP’s ATP III.

  Αποτελέσματα

  Το ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών ήταν 29.9% και 17.5% αντίστοιχα. Το ποσοστό παιδιών με ΜΣ ήταν 5.4% στα αγόρια και 7.4% στα κορίτσια (p=0.061). Ανάμεσα στα παιδιά με ΜΣ, η συχνότητα των χαρακτηριστικών ήταν η εξής: κοιλιακή παχυσαρκία 95%, υπέρταση 90%, γλυκόζη νηστείας >110 mg/dl, χαμηλή HDL 55% και υπερτριγλυκεριδαιμία 60%. Οι παράγοντες κινδύνου ήταν ίδιοι για αγόρια και κορίτσια (p>0.1). Ένας ή περισσότεροι παράγοντες του ΜΣ βρέθηκαν στο 65% των παιδιών, δύο ή περισσότεροι στο 28.9%, τρεις ή περισσότεροι στο 5.4% και πάνω από τέσσερις στο 0.5%. Το ποσοστό παιδιών με ΜΣ ήταν μεγαλύτερο σε ατά με κληρονομικό ιστορικό διαβήτη (33.3% έναντι 4.4%, p=0.009). Το σύνδρομο ήταν συχνότερο στα παιδιά που ο ένας ή και οι δύο γονείς ήταν παχύσαρκοι σε σύγκριση με αυτά που είχαν γονείς με φυσιολογικό βάρος (10.8% vs. 3.8%, p=0,024).

  Συμπέρασμα

  Η κοιλιακού τύπου παχυσαρκία φαίνεται ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του ΜΣ στα παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα. Η παχυσαρκία των γονέων ή το κληρονομικό ιστορικό διαβήτη σχετίζονται θετικά με τη συχνότητα εμφάνισης ΜΣ στα παιδιά.