ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΑΥΤΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ.

  Ε. ΓΡΑΜΜΤΙΚΑΚΗ1, Χ. ΤΖΑΒΑΡΑ1, Ζ. ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ1, Ο. ΚΩΝΣΤΑ1, Α. ΣΟΥΡΙΔΑΚΗ2, Κ. ΚΟΝΔΑΚΗ, Γ. ΜΑΝΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ2, Ι. ΜΑΝΙΟΣ1.

  1. Τμήμα Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Ελλάδα

  2. τμήμα Διαιτολογίας Διατροφής, ΤΕΙ Κρήτης, Ελλάδα

  Εισαγωγή

  Το αυτοαναφερόμενο βάρος και ύψος αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδος μέτρησης με σημαντικό όφελος στο κόστος και την αποτελεσματικότητα σε μεγάλες μελέτες.

  Μεθοδολογία

  Ο σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της αξιοπιστίας του αυτοαναφερόμενου ύψους και βάρους. Ύψος και βάρος συλλέχθηκαν από 1448 μαθητές ηλικίας 10-12 ετών. Η κατηγοριοποίηση των παιδιών σε υπέρβαρα και παχύσαρκα έγινε με βάση τα κριτήρια του ΙΟΤF.

  Αποτελέσματα

  Το αυτοαναφερόμενο ύψος και βάρος συσχετίσθηκαν σημαντικά μεταξύ τους αλλά σημαντική υποεκτίμηση παρατηρήθηκε κατά 1.39 κιλό κατά μέσο όρο συμβάλλοντας έτσι σε μια υποεκτίμηση του ποσοστού υπέρβαρου και παχυσαρκίας. Με βάση τα αυτοαναφερόμενα δεδομένα, το 28.4% των μαθητών εκτιμήθηκε ως υπέρβαρα και 12.0% ως παχύσαρκα ενώ με βάση τις μετρήσιμες με ζυγαριά και αναστημόμετρο τιμές, τα ποσοστά ήταν 34.2% και 14.2% αντίστοιχα.

  Συμπέρασμα

  Παρατηρήθηκε σφάλμα στις αυτοαναφερόμενες τιμές γεγονός που έχει σημαντικές συνέπειες στην ακρίβεια της εκτίμησης του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας. Η χρήση self reporting τιμών συμβάλλει στην υποεκτίμηση του ποσοστού των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών στην Ελλάδα.