Τεστ Αντιοξειδωτικής Ικανότητας – Αdvanced Αntioxidative Τest

  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ – OX TEST:

  Προσδιορισμός μέσω σειράς εξειδικευμένων αναλύσεων βάσει βιβλιογραφίας, των επιπέδων (βαθμού) έκθεσης σε οξειδωτικούς παράγοντες. Η παρουσία ελευθέρων ριζών σχετίζεται με τη δημιουργία οξειδωτικού (μεταβολικού) στρες και με την πρόκληση σημαντικών βλαβών σε κυτταρικό επίπεδο (καταστροφή του DNA – γενετικού υλικού των κυττάρων).

  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΙΟΧ TEST:

  Εκτίμηση μέσω σειράς εξειδικευμένων αναλύσεων βάσει βιβλιογραφίας, της ικανότητας του οργανισμού (Αντιοξειδωτική Ικανότητα) να αμύνεται και να εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες στη γένεση τους, πριν αυτές προλάβουν να προκαλέσουν καταστροφικές βλάβες στα κύτταρα.

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ  ΣΤΡΕΣ (ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ – ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) – OX-ΑΝΤΙΟΧ TEST:

  Ολοκληρωμένος έλεγχος και συνολικός προσδιορισμός μέσω σειράς εξειδικευμένων αναλύσεων βάσει βιβλιογραφίας, της έκθεσης σε οξειδωτικούς παράγοντες και της Αντιοξειδωτικής Ικανότητας του οργανισμού. Η διαφορά της έκθεσης σε Οξειδωτικούς Παράγοντες με την Αντιοξειδωτική Ικανότητα του οργανισμού προσδιορίζει την ύπαρξη Οξειδωτικού – Μεταβολικού Στρες.

  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙ-ΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ADVANCED ANTIOXIDATIVE TEST):

  Ολοκληρωμένος προσδιορισμός μέσω σειράς εξειδικευμένων αναλύσεων βάσει βιβλιογραφίας, της έκθεσης σε οξειδωτικούς παράγοντες, της Αντιοξειδωτικής Ικανότητας του οργανισμού και της ανάγκης πρόσληψης ειδικών αντιοξειδωτικών και ενισχυτικών ουσιών που θα βελτιώσουν την Αντιοξειδωτική Ικανότητα του Οργανισμού τόσο σε ενδογενές, όσο και εξωγενές επίπεδο.

  test_antiksidiotikis