Παρουσίαση βιβλίου – Γρηγοράκης, “ΕΧΟΥΜΕ & ΛΕΜΕ”!!!