Ρούσσου Παρασκευή Βοηθός Διαιτολόγου - υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων